VERA OCH GRETA OLDBERGS STIFTELSE

Stipendie till vetenskaplig forskning som främja och stärka nordiskt samarbete.

KONTAKT

Vera och Greta Oldbergs stiftelse
c/o SEB Stiftelseavdelningen
SE 106 40 STOCKHOLM
Sverige

C4 tornys
SUBSCRIPTION PLANS for web & marketing

Vera och Greta Oldbergs

STIFTELSE

 

 

 

 

Vera och Greta Oldbergs

STIFTELSE

 

 

 

För att främja vetenskaplig forskning och stärka nordiskt samarbete

 

 

Skomakargatan, foto Stockholms stadsmuseum

   

OM

Vera och Greta Oldbergs stiftelse, Stockholm, har som ändamål att främja vetenskaplig forskning inom de humanistiska, sociala och ekonomiska vetenskaperna och stärka det nordiska samarbetet.

Stipendium för forskning i Sverige utdelas årligen till en forskare med nordisk orientering från Norge, Danmark, Finland och Island.

 

   
 
 

BAKGRUND

Systrarna Vera Oldberg (1896-1969) och Greta Oldberg (1892-1982) bodde under andra världskriget vid Stortorget i Stockholm, Skomakargatan 1. De var båda socialt engagerade och inledde i januari 1944 en serie som kallades Nordiska samtal med rubriker som De kulturella och andliga förutsättningarna för nordiskt samarbete och Småstaternas problem. En informell krets bildades och elva fria sammankomster hölls under kriget, oftast i deras hem. De flesta deltagarna var flyktingar från det övriga Norden och därför var mötena diskreta, utan anteckningar.

Samarbetet togs åter upp 1946 och fem stora nordiska sammankomster hölls i Stockholm, Köpenhamn, och Oslo, den sista 1955. Säkerhetspolitiken var en dominerande fråga och den drivande kraften var Vera Oldberg.

 

 

HUSET VID STORTORGET

1939
Södra sidan av Stortorget, Stockholm 1939.
Våningen Skomakargatan 1 med öppet fönster, under renovering. Dit flyttade Vera och Greta Oldberg detta år.
På norra siden av torget ligger Börshuset med Svenska Akademien.
Foto Stockholms stadsmuseum

 

 
 

TESTAMENTE

Vera och Greta Oldbergs stiftelse grundar sig på deras testamenten 1964 samt 1975.

Fonden förvaltas, enligt stadgarna 1982, av en styrelse om tre personer. Två av ledamöterna utses av Svenska Akademien och den tredje av dem båda. Fondkapitalet placeras i samråd med Skandinaviska Enskilda Banken.

 

 

STIPENDIUM

Stipendium utdelas årligen och mottagarens namn kungörs den 14 juni. Det är den dag 1944 då inbjudna från de olika nordiska länderna gästade systrarna Oldbergs hem för att få större förståelse för varandra. Stipendiet gäller från september samma år.

Stipendiet skall stödja forskare med nordisk inriktning som vill vistas en längre tid (tre månader eller mera) i svensk forskningsmiljö inom de humanistiska, sociala och ekonomiska vetenskaperna. Forskare kan vara doktor eller doktorand under forskarutbildning med anknytning till nordiskt universitet eller högskola. Stipendiat skall vara norsk, dansk, finsk eller isländsk medborgare.

Det gäller att skapa band över nationsgränserna och stipendiaten skall hålla en föreläsning eller ett seminarium i sitt forskningsämne. Efter stipendietiden lämnas också en kort rapport över den forskning som gjorts.

Stipendiet är avsett att täcka de flesta utgifterna under vistelsen och även de kostnader som värdinstitutionen kan få.

 

STIPENDIATER & DERAS FORSKNING

EXEMPEL

2014

En brevsamling från en syster till en bror från 1817-1871 analyserades. Fram trädde också konturerna av en annars okänd kvinna på östra Island.
ISLAND
Historiker från Háskóli Íslands i Reykjavik forskade vid :

Institutionen för språkstudier,
Umeå universitet

2015

Forskning om textbindning i medeltida lagtexter, framförallt i Upplandslagen.
FINLAND
Filolog från Institutionen för Nordiska språk vid Turun Yliopisto i Åbo, forskade vid :

Institutionen för nordiska språk,
Uppsala universitet

 

ANSÖKAN

Forskare kan senast första mars årligen genom den svenska värdinstitutionen söka stipendium för planerad vistelse i Sverige från september samma år som ansökan lämnas in.

Ansökan görs elektroniskt via länken nedan. Innan du kan påbörja din ansökan ska du registrera ett konto, vilket tar mindre än en minut.

Gå igenom samtliga steg i ansökan. I steg 7 under ”Övriga bilagor” är det obligatoriskt att ladda upp ditt CV, men du kan även ladda upp andra relevanta dokument. Behöver du support, klicka på ”Hjälp” uppe till höger i ansökningsformuläret.

Allt du skriver i ansökan sparas per automatik. Blir du avbruten ligger ansökan kvar till nästa gång du loggar in.

Ansökningsperioden öppnar 1 februari och stänger 1 mars kl.23.59.

 

 

STYRELSE

Ordförande i stiftelsen är professor Bo Ralph och styrelseledamöter är professor Ulla Börestam och ambassadör Anders Ljunggren.

 

 
 

KONTAKT

ADRESS

Vera och Greta Oldbergs stiftelse
c/o SEB Stiftelseavdelningen
SE 106 40 STOCKHOLM
Sverige

VERA OCH GRETA
OLDBERGS
STIFTELSE

Stödjer forskare med nordisk inriktning.
 

staden mellan broarna

Vera och Greta Oldbergs stiftelse, har som ändamål att främja vetenskaplig forskning inom de humanistiska, sociala och ekonomiska vetenskaperna och stärka det nordiska samarbetet.

Stipendium för forskning i Sverige utdelas årligen till en forskare med nordisk orientering från Norge, Danmark, Finland och Island.